תכונה: חניה

השווה מאפיינים

השוואה

הגעת למקסימום של ארבעה מאפיינים לכל השוואה.