תכונה: מחסן

השווה מאפיינים

השוואה

הגעת למקסימום של ארבעה מאפיינים לכל השוואה.