תכונה: סורגים

השווה מאפיינים

השוואה

הגעת למקסימום של ארבעה מאפיינים לכל השוואה.